سرور بازی دیدینت

پلان ۱۶ نفره DDrace
 • امنیت بالا
 • آپتایم بالا
 • قابلیت اضافه کردن مپ دلخواه
 • دارای آنتی چیت
پلان ۱۶ نفره DeathMatch
 • امنیت بالا
 • آپتایم بالا
 • قابلیت اضافه کردن مپ دلخواه
 • دارای آنتی چیت
پلان ۱۶ نفره TeamDeathMatch
 • امنیت بالا
 • آپتایم بالا
 • قابلیت اضافه کردن مپ دلخواه
 • دارای آنتی چیت
پلان ۱۶ نفره CaptureTheFlag
 • امنیت بالا
 • آپتایم بالا
 • قابلیت اضافه کردن مپ دلخواه
 • دارای آنتی چیت
پلان ۱۶ نفره FNG
 • امنیت بالا
 • آپتایم بالا
 • قابلیت اضافه کردن مپ دلخواه
 • دارای آنتی چیت

Powered by WHMCompleteSolution